Giá vàng Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hồ Chí Minh36.74036.920
Tỷ giá Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23015  23015  23085
  EUR  26644.87  26725.05  26963.1
  GBP  29648.43  29857.43  30123.38
  HKD  2894.85  2915.26  2958.93
  JPY  200.83  202.86  207.14
  CHF  22765.03  22925.51  23222.42
  AUD  16789.64  16890.99  17075.56
  CAD  17152.92  17308.7  17497.83
  SGD  16653.18  16770.57  16953.83
  THB  675.89  675.89  704.09