Giá vàng Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hồ Chí Minh36.49036.670
Tỷ giá Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  22725  22725  22795
  EUR  27710.15  27793.53  28041.4
  GBP  31338.54  31559.46  31840.91
  HKD  2860.13  2880.29  2923.47
  JPY  211.93  214.07  215.98
  CHF  23551.14  23717.16  24024.59
  AUD  17363.01  17467.82  17623.61
  CAD  17108.77  17264.15  17487.93
  SGD  17052.31  17172.52  17360.36
  THB  714.18  714.18  743.99