thu hien tam linh


15 Tháng Mười Hai 2017  Đăng Ký  Đăng Nhập     ..::  Lễ Ông Bảy Bảo Hà ::..
TOUR THEO THÁNG
THU HIỀN TÂM LINH
Tour trong nước
   Thông tin thời tiết
    Lễ Ông Bảy Bảo Hà

Ngày 07 và 08 tết (tức thứ 6 thứ 7 ngày 03-04/02): Lễ Ông Bảy Bảo Hà

Ngày 07 và 08 tết (tức thứ 4 và thứ 5 ngày 25, 26/2): Lễ Ông Bảy Bảo Hà
Lễ Mẫu Đông Cuông chính, Giỗ mẫu Âu Cơ Hiền Lương chính tiệc - Cô Cam Đường - Mẫu thượng Lào Cai
Thời gian: 2 ngày 
Lệ phí: 900.000đ, 5h15' khởi hành (trọn goi)

Ngày 02/2 và 03/2 âm (tức thứ 2 và thứ 3 ngày 27, 28/02): Lễ Ông Bảy Bảo Hà
 
Ngày 07 và 08 tết (tức thứ 4 và thứ 5 ngày 25, 26/2): Lễ Ông Bảy Bảo Hà
Chợ Bắc Hà, Mẫu Đông Cuông Chính  - Cô Cam Đường - Mẫu thượng Lào Cai
Thời gian: 2 ngày 
Lệ phí: 900.000đ, 5h15' khởi hành (đoàn lo trọn gói ăn ngủ khách sạn)

Ngày 23/2(tức thứ 2 ngày 20/03): Lễ ông Bảy Bảo Hà
 
Ngày 07 và 08 tết (tức thứ 4 và thứ 5 ngày 25, 26/2): Lễ Ông Bảy Bảo Hà
Chợ Bắc Hà, Mẫu Đông Cuông Chính  - Cô Cam Đường - Mẫu thượng Lào Cai
Thời gian: 1 ngày 
Lệ phí: 550.000đ, 5h15' khởi hành (đoàn lo trọn gói ăn ngủ khách sạn)


Ngày 02/7  (tức thứ 4 ngày 23/8): Lễ Ông Bảy Bảo Hà
 
Ngày 07 và 08 tết (tức thứ 4 và thứ 5 ngày 25, 26/2): Lễ Ông Bảy Bảo Hà
Chợ Bắc Hà, Mẫu Đông Cuông Chính  - Cô Cam Đường - Mẫu thượng Lào Cai
Thời gian: 1 ngày 
Lệ phí: 550.000đ, 5h15' khởi hành (đoàn lo trọn gói ăn ngủ khách sạn)


Ngày 16/7 âm và 17/7 âm (tức thứ 4 ngày 06/09 và thứ 5 ngày 07/09): Lễ Ông Bảy Bảo Hà
 
Ngày 07 và 08 tết (tức thứ 4 và thứ 5 ngày 25, 26/2): Lễ Ông Bảy Bảo Hà
Chợ Bắc Hà, Mẫu Đông Cuông Chính  - Cô Cam Đường - Mẫu thượng Lào Cai
Thời gian: 2 ngày 
Lệ phí: 900.000đ, 5h15' khởi hành (đoàn lo trọn gói ăn ngủ khách sạn)

THU HIỀN TÂM LINH
78 Nguyễn Lương Bằng - Đống Đa - Hà Nội
Hotline: 0912 266 956
Copyright by WWW.THUHIENTAMLINH.COM | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin
Được cung cấp bởi: Eportal « Thiet ke website mien phi »