thu hien tam linh


15 Tháng Mười Hai 2017  Đăng Ký  Đăng Nhập     ..:: Lễ Lạng Sơn ::..
TOUR THEO THÁNG
THU HIỀN TÂM LINH
Tour trong nước
   Thông tin thời tiết
   Lễ Lạng Sơn
Ngày 6/3 âm (tức thứ 6 ngày 24/4): Lễ Lạng Sơn
Chúa Nguyệt Hồ, Công Đồng Bắc Lệ, lễ Chùa - đền 12 nơi, Cửa khẩu Tam Thanh, chợ Đồng Đăng, chợ Đông Kinh
Thời gian: 2 ngày
Lệ phí: 600.000đ, 5h15' khởi hành (đoàn trọn gói lo ăn ngủ khách sạn )
Ngày 6/3 âm (tức thứ 6 ngày 24/4): Lễ Lạng Sơn
Công Đồng Bắc Lệ, 5 đền Chùa, chợ Tân Thanh, chợ Đồng Đăng, chợ Đông Kinh
Thời gian:1 ngày
Lệ phí: 350.000đ, 5h15' khởi hành

Ngày 6/3 âm (tức thứ 6 ngày 24/4): Lễ Lạng Sơn
Công Đồng Bắc Lệ, 5 đền Chùa, chợ Tân Thanh, chợ Đồng Đăng, chợ Đông Kinh
Thời gian:1 ngày
Lệ phí: 350.000đ, 5h15' khởi hành 
Ngày 6/3 âm (tức thứ 6 ngày 24/4): Lễ Lạng Sơn
Công Đồng Bắc Lệ, 5 đền Chùa, chợ Tân Thanh, chợ Đồng Đăng, chợ Đông Kinh
Thời gian:1 ngày
Lệ phí: 350.000đ, 5h15' khởi hành 

Ngày 6/3 âm (tức thứ 6 ngày 24/4): Lễ Lạng Sơn
Công Đồng Bắc Lệ, 5 đền Chùa, chợ Tân Thanh, chợ Đồng Đăng, chợ Đông Kinh
Thời gian:1 ngày
Lệ phí: 350.000đ, 5h15' khởi hành
Ngày 6/3 âm (tức thứ 6 ngày 24/4): Lễ Lạng Sơn
Công Đồng Bắc Lệ, 5 đền Chùa, chợ Tân Thanh, chợ Đồng Đăng, chợ Đông Kinh
Thời gian:1 ngày
Lệ phí: 350.000đ, 5h15' khởi hành (đoàn trọn gói lo ăn ngủ khách sạn )
Ngày 6/3 âm (tức thứ 6 ngày 24/4): Lễ Lạng Sơn
Công Đồng Bắc Lệ, 5 đền Chùa, chợ Tân Thanh, chợ Đồng Đăng, chợ Đông Kinh
Thời gian:1 ngày
Lệ phí: 350.000đ, 5h15' khởi hành

Ngày 6/3 âm (tức thứ 6 ngày 24/4): Lễ Lạng Sơn
Công Đồng Bắc Lệ, 5 đền Chùa, chợ Tân Thanh, chợ Đồng Đăng, chợ Đông Kinh
Thời gian:1 ngày
Lệ phí: 350.000đ, 5h15' khởi hành 
THU HIỀN TÂM LINH
78 Nguyễn Lương Bằng - Đống Đa - Hà Nội
Hotline: 0912 266 956
Copyright by WWW.THUHIENTAMLINH.COM | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin
Được cung cấp bởi: Eportal « Thiet ke website mien phi »